evilfactorylabs

Etos

etos /étos/ n pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial;

-- kebudayaan sifat, nilai, dan adat-istiadat khas yang memberi watak kepada kebudayaan suatu golongan sosial dalam masyarakat;

-- kerja semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok

  • Enlight
  • Valiant
  • Inspire
  • Loop